Landunek eta langabezian daudenek prestakuntza jasotzeko bete beharreko baldintzak

Prestakuntza egiteko moduak

Aurrez aurreko prestakuntza osoa ikastetxean

Ikastetxean ikasten da aurrez aurreko prestakuntza-aldian, eta prestakuntza teoriko/praktikoa jasotzen du. Egindako prestakuntza profesionaltasun-ziurtagiri osokoa ez bada, ikastetxeak konpromisoa hartuko du prestakuntza presentziala gainditu duten ikasleei lantokietako prestakuntza-modulu bat eskaintzeko, gehienez 200 ordukoa.

Prestakuntza jasotzeko bete beharreko baldintzak

2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak

Nahitaezko betekizunak: baldintza hauetako edozein bete beharko du:

 • DBHko titulazioa, erdi-mailako heziketa-zikloetara edo baliokideetara sartzeko probak (lan- edo ikasketa-ondorioetarako).
 • Hezkuntza-sistemen tituluen eta ikasketen baliokidetasunak
 • Behar adina prestakuntza- edo lanbide-ezagutza justifikatzea.
  • Matematika eta Gaztelania mailako proba
  • Gaitasuna aitortzeko gailuak aitortutako gaitasun-unitate bat izatea gutxienez
 • Egin nahi den prestakuntza-moduluaren maila bereko profesionaltasun-ziurtagiria.
 • Lanbide-arlo bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiria.
 • 25 edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba
 • Plaza librerik badago, beste autonomia-erkidego mugakide batetik datozen eta aldez aurretik edozein enplegu-zerbitzutan izena emanda dauden pertsonak.

3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak

 • Batxilergoko titulazioa edo baliokidea (lan- edo ikasketa-ondorioetarako).
 • Hezkuntza-sistemen tituluen eta ikasketen baliokidetasunak.
 • Egin nahi den prestakuntza-moduluaren maila bereko profesionaltasun-ziurtagiria.
 • Lanbide-arlo bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiria.
 • Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo hezkuntza-administrazioek araututako sarbide-probak gainditu izana.
 • 25 edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba.
 • Prestakuntza- edo lanbide-ezagutza nahikoak justifikatzea.
  • Matematika eta Gaztelania mailako proba.
  • Atzerriko hizkuntzako modulu bat dutenen kasuan, atzerriko hizkuntzako komunikaziorako gaitasun-probak egin beharko dira, dagokion mailan.
  • Lan-esperientzia eta/edo lotutako prestakuntza badutela egiaztatzea, esperientzia aitortzeko prozedura arautzen duen uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera (3 urte, azken 10 urteetan gutxienez 2.000 ordu lan eginda).
  • Egin nahi den prestakuntzaren maila bereko edo goragoko lanbide-arlo eta -eremuan gaitasuna aitortzeko tresnak aitortutako gaitasun-unitate bat izatea, gutxienez.