Telekomunikazio- eta informatika-sistemak

INFORMAZIO GEHIAGO ESKATU

Proiektuak garatzeko beharrezkoak diren ezagutzak ematen ditu, bai eta telekomunikazioen eta telekomunikazioetako sistemen eta ekipoen azpiegitura komunen muntaketa eta mantentze-lanak kudeatu eta gainbegiratzea ere, hala nola banda zabaleko eta irrati-komunikazioetako sare finko eta mugikorrak, sistema telematikoak, ikus-entzunezko eta transmisioko produkziokoak, ezarritako dokumentazio teknikotik, arauetatik eta prozeduretatik abiatuta, funtzionamendua, kalitatea, segurtasuna eta ingurumen-kontserbazioa ziurtatuz.

Prestakuntza-plana

2.000 ordu – 2 ikasturtetan

MODULUAKIRAUPENAMAILA
Telekomunikazio-sistemen azpiegiturak konfiguratzea132 ordu1. maila
Telekomunikazio-sistemen elementuak.132 ordu1. maila
Informatika-sistemak eta sare lokalak.231 ordu1. maila
Telekomunikazio-azpiegituretako teknikak eta prozesuak.198 ordu1. maila
Telekomunikazio-instalazioen proiektuak kudeatzea.66 ordu1. maila
Telefonia finkoko eta mugikorreko sistemak132 ordu1. maila
Laneko prestakuntza eta orientabidea99 ordu1. maila
Ikus-entzunezko produkzio-sistemak120 ordu2. maila
Sare telematikoak140 ordu2. maila
Irrati-komunikazioko sistemak120 ordu2. maila
Sistema integratuak eta etxe digitala120 ordu2. maila
Telekomunikazio- eta informatika-sistemen proiektua.50 ordu2. maila
Ingeles teknikoa.40 ordu2. maila
Enpresa eta ekimen sortzailea60 ordu2. maila
Lantokiko prestakuntza.360 ordu2. maila

Harpidetu gure buletina eta jaso gure berriak

Ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Ikasten jarraitzea

 • Lanbide-espezializazioko ikastaroak.
 • Goi-mailako Lanbide Heziketako beste ziklo bat, lanbide-moduluen baliozkotzeak ezartzeko aukerarekin, indarrean dagoen araudiaren arabera.
 • Indarrean dagoen araudiaren arabera baliozkotzeak ezartzeko aukera ematen duten unibertsitate-irakaskuntzak.

Honako hauetan lan egitea

Titulu hau duenak telekomunikazioetan, sistemen integrazioan, banda zabaleko sareetan, telematikan eta ikus-entzunezko baliabideetan diharduten zerbitzu-sektoreko enpresetan egiten du lan. Proiektuen garatzaile, sistemen integratzaile eta instalazioen eta azpiegituren muntaketaren eta mantentze-lanen gainbegirale gisa jardun dezake.

Irtenbide profesionalak

 • Etxebizitzetarako eta eraikinetarako telekomunikazio-instalazioetako muntaiaren ikuskatzailea.
 • Telekomunikazio-tresneria eta -instalazioak egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Telekomunikazio-tresneriak eta -sistemak instalatzeko, integratzeko eta mantentzeko espezialista.
 • Telekomunikazio-instalazioetako obra-burua.
 • Produkzio-estudioetan irrati- eta telebista-sistemetako tresneriak eta ikus-entzunezko produkzio-sistemetako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Irratidifusio-sistemetako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko,egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Segurtasun elektronikoko sistemetako eta telebista-zirkuitu itxietako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Sare lokalak eta sistema telematikoak gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Irrati-loturako sistemetako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Informatika-tresneriak eta -sistemak instalatzeko, integratzeko eta mantentzeko espezialista.

Elektrizitateari eta elektronikari buruzko informazioa eskatzen dut

Elektrizitateko eta Elektronikako heziketa-ziklo gehiago