Sistema elektroteknikoak eta automatizatuak

INFORMAZIO GEHIAGO ESKATU

Behe-tentsioko erregelamendu elektroteknikoaren (BTEE) esparruan instalazio elektroteknikoen proiektuak garatzeko eta muntaketa eta mantentze-lanak kudeatzeko eta gainbegiratzeko behar diren ezagutzak ematen ditu. Telekomunikazioetako azpiegitura komunen instalazioen mantentze-lanak gainbegiratzeko gaitasuna ere ematen du, dokumentazio teknikoan, zehaztapenetan, araudian eta ezarritako prozeduretan oinarrituta, eta funtzionamendua, kalitatea, segurtasuna eta ingurumenaren kontserbazioa bermatuta/bermatuz.

Prestakuntza-plana

2.000 ordu – 2 ikasturtetan

MODULUAKIRAUPENAMAILA
Telekomunikazio-azpiegitura komunen instalazioetako prozesuak165 ordu1.maila
Instalazio elektrikoetako teknikak eta prozesuak198 ordu1.maila
Instalazio elektrikoen dokumentazio teknikoa66 ordu1.maila
Sistema eta zirkuitu elektrikoak165 ordu1.maila
Instalazio elektrikoen konfigurazioa198 ordu1.maila
Instalazio elektrikoak muntatzeko eta mantentzeko kudeaketa99 ordu1.maila
Laneko prestakuntza eta orientabidea99 ordu1.maila
Instalazio domotiko eta automatikoetako teknikak eta prozesuak180 ordu2.maila
Sare elektrikoen eta transformazio-zentroen garapena160 ordu2.maila
Instalazio domotiko eta automatikoen konfigurazioa160 ordu2.maila
Sistema elektrotekniko eta automatizatuen proiektua50 ordu2.maila
Ingeles teknikoa40 ordu2.maila
Enpresa eta ekimen sortzailea60 ordu2.maila
Lantokiko prestakuntza360 ordu2.maila

Harpidetu gure buletina eta jaso gure berriak

Ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Ikasten jarraitzea

 • Lanbide-espezializazioko ikastaroak.
 • Goi-mailako Lanbide Heziketako beste ziklo bat, lanbide-moduluen baliozkotzeak ezartzeko aukerarekin, indarrean dagoen araudiaren arabera.
 • Indarrean dagoen araudiaren arabera baliozkotzeak ezartzeko aukera ematen duten unibertsitate-irakaskuntza.

Honako hauetan lan egitea

Jarduera profesionala eraikinetako instalazio elektrikoen muntaketa eta mantentze-lanak garatzen, kudeatzen eta gainbegiratzen dituzten enpresetan garatzea. Halaber, sistema domotikoak eta immotikoak, telekomunikazio-azpiegiturak, behe-tentsioko sare elektrikoak eta sistema automatizatuak instalatzea.

Irtenbide profesionalak

 • Proiektu elektroteknikoetako teknikaria.
 • Proiektugile elektroteknikoa.
 • Etxebizitza eta eraikinetarako behe-tentsioko elektrifikazio-instalazioen proiektugilea.
 • Lokal berezietarako behe-tentsioko elektrifikazio-instalazioen proiektugilea.
 • Kanpoko argiteriako instalazioen proiektugilea.
 • Erdi-tentsioko eta transformazio-zentroetako energia elektrikoa banatzeko linea elektrikoen proiektugilea.
 • Eguzki-instalazioen sustatzailea.
 • Eguzki-instalazio fotovoltaikoen proiektugilea.
 • Etxebizitza eta eraikinetarako antena- eta telefonia-instalazioen proiektugilea.
 • Eraikinetarako behe-tentsioko instalazio elektroteknikoen koordinatzaile teknikoa.
 • Tresneria eta instalazio elektroteknikoak eta automatikoak ikuskatu, egiaztatu eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Kanpoko argiteria-instalazioak ikuskatzeko teknikaria.
 • Instalazio elektroteknikoetako obrako langileburua.
 • Eraikinetarako behe-tentsioko instalatzaileen taldeburua.

Elektrizitateari eta elektronikari buruzko informazioa eskatzen dut

Elektrizitateko eta Elektronikako heziketa-ziklo gehiago