Kudeaketa-politika

  • Etengabe ziurtatzea GISen eraginkortasuna eta haren jardun-eremuetan jardutea, gure alderdi interesdunen beharrak eta igurikimenak jasoz.
  • Gure jarduerari aplika dakizkiokeen lege-baldintzak eta geureak balira bezala onartu ditugun betekizunak betetzea.
  • Ikastetxean edo haren izenean egiten diren jarduerek langileen segurtasunean eta osasunean eragiten dituzten kalteak eta kutsadura prebenitzea.
  • Ikastetxearen helburuak ezartzea, beharrezkoa denean berrikustea, zabaltzea eta betetzen direla bermatzea; horretarako, kudeaketa-politika hori hartuko da erreferentzia-esparrutzat.
  • Ingurumenaren babesa ziurtatzea, hondakinen kudeaketa efizientean, eraginkortasun energetikoan eta baliabideen erabilera jasangarrian lan eginez, bai eta gure alderdi interesdunen ingurumen-heziketan ere.

Ikastetxearen helburuei, igurikimenei eta balioei erantzuten dien kudeaketa-politika:

MISIOA

Kalitatezko prestakuntza eta zerbitzuak ematea, gizarte-eskaerekin eta gure interes-taldeen beharrekin bat datozenak.

Bizitza osoan zehar autonomia eta prestakuntza ahalbidetzen dituzten ikaskuntza-proiektuak eta -dinamikak kudeatzea, hazkunde pertsonalean eta laneratzeko gaitasunak eskuratzen lagunduz.

IKUSPEGIA

Zentro erreferentea izatea bere zerbitzuen kalitateagatik eta horiek bere ingurunera egokitzeagatik, balio pertsonala eta profesionala emanez eta jasangarritasunarekin eta berrikuntzarekin konprometituta.

BALOREAK

Talde lana.

Konpromesua eta erantzunkizuna.

Eraginkortasuna, jasangarritasuna eta ingurumenaren babesa.