Ebaluazio prozesura eta lanbide konpetentzien egiaztatzea

ZURE ESPERIENTZIA PROFESIONALA GARRANTZITSUA DA!

ECIFP San Jorge LHII-ak Lanbide Konpetentzien onartze zerbitzua du, titulazio ofizialik ez dutenei lan esperientzia edo prestakuntza ez formalaren bidez bereganaturiko ezagutzak bermatzeko. Ebaluazio prozedura baten bitartez, Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalekoheziketa unitate eta moduluetan definituriko konpetentziak egiazta daitezke.

Onarturiko Konpetentzia horiek metagarriak dira Profesionaltasun Ziurtagiri
Egiaztatu ezin diren konpetentziak lortzeko, Lanbide eta Hobetuz-ek eskainitako Moduluen Katalogoko prestakuntza egin daiteke, Lanbide Heziketako ikastetxeetan ematen dena.

Onarpen prozedura

Aholkularitza

sektoreko adituek historia berrikusi eta eskuratutako konpetentziak identifikatzen dituzte, eta prestakuntza jasotzeko beharrizanaren edo hurrengo fasera igarotzearen berri ematen dute.

Ebaluazioa

batzorde batek egiaztatu nahi diren konpetentziak benetan bereganatu diren balioesten du.

Egiaztatzea

administrazioak konpetentzia unitate bakoitzeko ziurtagiria egiten du.

Indarrean dagoen Lanbide Konpetentziak Onartze deialdia kontsultatu

Ikastetxean, sistema elektrotekniko eta automatizatuetako goi-mailako teknikariaren tituluari dagozkion profesionaltasun-ziurtagiriak egiaztatzen dira, ondorengo profesionaltasun-ziurtagiriei loturikoa:

  • (ELEE0110) Eraikinen inguruneko eta xede berezietako instalazio elektrikoen proiektuak garatzea.
  • (ELEE0210) Behe- eta goi-tentsioko sare elektrikoen proiektuen garapena.
  • (ELEE0310) Eraikinen inguruneko instalazio elektrikoak muntatzeko eta mantentzeko lanak kudeatzea eta gainbegiratzea.
  • ELEE0610) Behe tentsioko sare elektrikoak eta kanpo-argiteria muntatzeko eta mantentzeko lanak kudeatzea eta gainbegiratzea.