Goi Mailako zikloetara sartzeko baldintzak – CIFP San Jorge LHII

Goi Mailako zikloetara sartzeko baldintzak

Goi-mailako zikloetara sartzeko, gutxienez baldintza hauetako bat bete behar da:

 • Batxilergoko titulua edo beste baliokideren bat izatea.
 • Batxilergoko ikasgai guztiak gainditu izanaren egiaztagiria.
 • Erdi-mailako edo goi-mailako teknikari-titulua izatea.
 • Teknikari espezialistaren titulua izatea.
 • Goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana, sartu nahi den zikloaren lanbide-arloari dagokion aukeraren bidez.
 • 25 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gaindituta izatea.
 • Unibertsitate-titulua izatea.
 • BUP titulu bat izatea.
 • Unibertsitate-orientazioko ikastaroa (UBI) edo PREU gaindituta izatea.
 • Batxilergo Esperimentaleko (REM) modalitateren bateko 2. maila gainditu izana, Batxilergoko Tituluaren baliokidea dena.
 • Atzerriko ikasketak lehen aipatutako tituluren batekin homologatu izanaren ziurtagiria: homologazio-prozedura ebatzi ez bada, baldintzak inskribatzeko bolantea onartuko da.

Homologatu gabeko atzerriko ikasketak badituzu, “Homologazioa” eskatu behar duzu