Landunek eta langabezian daudenek prestakuntza jasotzeko bete beharreko baldintzak – CIFP San Jorge LHII

Landunek eta langabezian daudenek prestakuntza jasotzeko bete beharreko baldintzak

Landunek eta langabezian daudenek prestakuntza jasotzeko bete beharreko baldintzak

Prestakuntza egiteko moduak

Aurrez aurreko prestakuntza osoa ikastetxean

Ikastetxean ikasten da aurrez aurreko prestakuntza-aldian, eta prestakuntza teoriko/praktikoa jasotzen du. Egindako prestakuntza profesionaltasun-ziurtagiri osokoa ez bada, ikastetxeak konpromisoa hartuko du prestakuntza presentziala gainditu duten ikasleei lantokietako prestakuntza-modulu bat eskaintzeko, gehienez 200 ordukoa.

Prestakuntza jasotzeko bete beharreko baldintzak

2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak

Nahitaezko betekizunak: baldintza hauetako edozein bete beharko du:

 • DBHko titulazioa, erdi-mailako heziketa-zikloetara edo baliokideetara sartzeko probak (lan- edo ikasketa-ondorioetarako).
 • Hezkuntza-sistemen tituluen eta ikasketen baliokidetasunak
 • Behar adina prestakuntza- edo lanbide-ezagutza justifikatzea.
  • Matematika eta Gaztelania mailako proba
  • Gaitasuna aitortzeko gailuak aitortutako gaitasun-unitate bat izatea gutxienez
 • Egin nahi den prestakuntza-moduluaren maila bereko profesionaltasun-ziurtagiria.
 • Lanbide-arlo bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiria.
 • 25 edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba
 • Plaza librerik badago, beste autonomia-erkidego mugakide batetik datozen eta aldez aurretik edozein enplegu-zerbitzutan izena emanda dauden pertsonak.

3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak

 • Batxilergoko titulazioa edo baliokidea (lan- edo ikasketa-ondorioetarako).
 • Hezkuntza-sistemen tituluen eta ikasketen baliokidetasunak.
 • Egin nahi den prestakuntza-moduluaren maila bereko profesionaltasun-ziurtagiria.
 • Lanbide-arlo bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiria.
 • Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo hezkuntza-administrazioek araututako sarbide-probak gainditu izana.
 • 25 edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba.
 • Prestakuntza- edo lanbide-ezagutza nahikoak justifikatzea.
  • Matematika eta Gaztelania mailako proba.
  • Atzerriko hizkuntzako modulu bat dutenen kasuan, atzerriko hizkuntzako komunikaziorako gaitasun-probak egin beharko dira, dagokion mailan.
  • Lan-esperientzia eta/edo lotutako prestakuntza badutela egiaztatzea, esperientzia aitortzeko prozedura arautzen duen uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera (3 urte, azken 10 urteetan gutxienez 2.000 ordu lan eginda).
  • Egin nahi den prestakuntzaren maila bereko edo goragoko lanbide-arlo eta -eremuan gaitasuna aitortzeko tresnak aitortutako gaitasun-unitate bat izatea, gutxienez.